slovník rúr

 

English Slovensky
3LPE 3 layer polyethylene 3-vrstvový polyetylén
3LPP 3 layer polypropylene 3-vrstvový polypropylén
A5 elongation ťažnosť
API American Petroleum Institute Americký ropný inštitút
ASTM American Society for Testing Materials Americká spoločnosť pre testovanie materiálov
bevel bevel - pipe end preparation úkos - úprava konca rúrys
bundle bundle - package of smaller size pipes zväzok - balenie rúr menších priemerov
CDS cold drawn seamless bezšvové ťahané za studena
CEM cement mortar lining cementová výstelka
CEV carbon equivalent value hodnota uhlíkového ekvivalentu
CRC cold rolled coils za studena valcované zvitky
CW continuous weld kontinuálne zváranie
DRL double random length - 12,0 metres rúra v dĺžke 12,0 metrov
EMI electromagnetic inspection elektromagnetická kontrola
ERW electric resistrance weld zváranie elektrickým odporom
FBE fusion bonded epoxy tavením lepený epoxid
FZM fibre cement mortar vláknocement
HAZ heat altered zone tepelne ovplyvnená plocha
HDG hot deep galvanizing žiarové pozinkovanie
heat

a lot of steel produced by a furnace with one

chemical composition

tavba - množstvo oceľe vyprodukované

s rovnakým chemickým zložením

HFI high frequency induction vysoko frekvenčné indukčné zváranie
HFS hot formed seamless bezšvové formované za tepla
HRC hot rolled coils za horúca valcované zvitky
ID inside diameter vnútorný priemer
joint one pipe length jedna dĺžka rúry
KV impact test skúška vrubovej húžavnatosti
lot a number of pieces in a group počet kusov v skupine
MTC material test certificate atest
NDT non-destructive testing nedeštruktívna kontrola
OCTG oil country tubular goods rúrovody pre ropu
Re yield strength medza klzu
Rm tensile strength pevnosť v ťahu
SAW submerged arc welding zváranie pod oblúkom
SMLS seamless bezošvé
SRL single random length - 6,0 metres rúra v dĺžke 6,0 metrov
STD standard (reference to W.T) štandard (odkaz na hrúbku steny)
UT ultrasonic ultrazvuk
WPS welding procedure specification špecifikácia zváracieho postupu
WT wall thickness hrúbka steny