normy a materiály

 

EN 10208- 1 rúrovody pre prenos horľavých médií triedy B

L 210 GA, L 235 GA, L 245 GA, L290 GA, L 360 GA

EN 10208-2 rúrovody pre prenos horľavých médií triedy B

L 245 MB/NB, L 290 MB/NB, L 360 MB/NB, L 415 MB/NB, L 450 MB/NB, L 485 MB/NB, L 555 MB/NB

MB termomechanický valcovaná oceľ / NB normalizačne žíhaná oceľ

EN 10217-1 rúrovody pre vysokotlaké účely pri bežných teplotách
P 195 TR1/TR2, P 235 TR1/TR2, P 265 TR1/TR2

TR1 skúšobná kategória č. 1 / TR2 skúšobná kategória č. 2

EN 10217-3 pre tlakové a tepelné zariadenia

P 275 NL1, P 275 NL2, P 355 N, P 355 NH, P 355 NL1, P 355 NL2, P 460 N, P 460 NH, P 460 NL1,

P 460 NL2

N základná oceľ / NH oceľ pre vysokú teplotu / NL1 oceľ pre nízku teplotu / NL2 oceľ pre špeciálne nízku teplotu
EN 10217-5 rúrovody pre vysokotlaké účely pre vysoké teploty

P 235 GH, P 265 GH, 16Mo3

TC1 skúšobná kategória č. 1 / TC2 skúšobná kategória č. 2

EN 10219-1

pre stavebné a konštrukčné účely

S 235 JRH, S 275 J0H/J2H, S 355 J0H/J2H, S 275 NH/NLH, S 355 NH/NLH, S 460 NH/NLH,

S 275 MH/MLH, S 355 MH/MLH, S 420 MH/MLH, S 460 MH/MLH

J0H skúška vrubovej húževnatosti pri 0°C / J2H skúška vrubovej húževnatosti pri -20°C / NH / NLH / MH / MLH

EN 10224 rúrovody pre prepravu kvapalín vrátane pitnej vody

L 235, L 275, L 355

EN 10296-1 pre všeobecné mechanické použitie a strojárenské účely

E 155, E 185, E 235, E 275, E 355

API Spec. 5L rúrovody pre vodu, plyn a horľavé kvapaliny

A PSL1, B PSL1/BM PSL2, X42 PSL1/X42M PSL2, X46 PSL1/X46M PSL2, X52 PSL1/X52M PSL2,

X56 PSL1/X56M PSL2, X60 PSL1/X60M PSL2, X65 PSL1/X65M PSL2, X70 PSL1/X70M PSL2,

X80 PSL1/X80M PSL2

PSL1 skúšobná kategória č. 1 / PSL2 skúšobná kategória č. 2

ISO 3183 rúrovody pre vodu, plyn a horľavé kvapaliny

L245 PSL1/L245M PSL2, L290 PSL1/L290M PSL2, L360 PSL1/L360M PSL2, L415 PSL1/L415M PSL2,

L450 PSL1/L450M PSL2, L485 PSL1/L485M PSL2

PSL1 skúšobná kategória č. 1 / PSL2 skúšobná kategória č. 2

DIN 1626 pre všeobecné stavebné a strojárenské použitie pre bežný tlak a teplotu

St 37.0, St 44.0, St 52.0

DIN 1628 pre všeobecné stavebné a strojárenské použitie pre vyšší tlak a teplotu

St 37.4, St 44.4, St 52.4