certifikácia

 

EN 10204:2004/3.2 inšpekčný certifikát
dokument potvrdzuje zhodu s objednávkou a uvádza výsledky špecifických skúšok
previerku vykonáva nezávislý skúšobný inštitút vybratý kúpujúcim alebo výrobcom po vzájomnej dohode
EN 10204:2004/3.1 inšpekčný certifikát
dokument potvrdzuje zhodu s objednávkou a uvádza výsledky špecifických skúšok
previerku vykonáva autorizované oddelenie kontroly výrobcu nezávisle od výroby
EN 10204:2004/2.2 správa o skúške
dokument potvrdzuje zhodu s objednávkou a uvádza výsledky všeobecných skúšok
previerku vykonáva výrobca
EN 10204:2004/2.1 prehlásenie o zhode s objednávkou
dokument potvrdzuje zhodu s objednávkou
previerku vykonáva výrobca